Kraków zwalcza ze smogiem

Głównym spośród trudnych przeszkód w większości miast w Polsce jest stan dróg. Nasze miasta nie są dostosowane do tak wielkiego natężenia ruchu, jaki powstał przez zwiększenie się liczby samochodów na polskich ulicach. Z tego powodu główną z najbardziej istotnych inwestycji które powinno podjąć prawie każde miasto jest zainwestowanie środków w transport i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to najważniejszy obszar, który da przestrzeń na to by polepszyć zadowolenie mieszkańców a także usprawni integralność infrastruktury Krakowa.

Spośród innych miast, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków silnie się wyróżniają. Mieszkańcy w plebiscycie wypowiedzieli się za metrem, ale zanim metro powstanie, w komunikację autobusową i tramwajową oraz nawierzchnie drogowe potrzeba włożyć dużo środków . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba podkreślić:
całkowicie elektryczną siatkę autobusów – jedyną w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec PKP wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w planach miasto przewiduje budowę przynajmniej kilkanaście nowych połączeń między już istniejącymi drogami oraz naprawy istniejących połączeń tramwajowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – problemy w komunikacji i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że bez napraw infrastruktura nie może być lepsza i aby mieszkało się wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Majchrowski program
Inwestycje w rozwój transportu to nie tylko nowe drogi, ale również lepszej odporności powierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i odporna. ( kolejnym z takich wzorów jest odporna na ścieranie powierzchnia jezdni na przedłużeniu dróg Zakopiańska – Brożka i na zewnętrznej drodze Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto wymaga dodatkowo kolejnych zmian i nowych pomysłów, aby jeździło się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale też komunikacją miejską. Mimo to widać jasno, że całość jest na prostej trasie do tego, by mieszkańcom mieszkało się tu naprawdę miło i z zadowoleniem.